Zaposlenici Poliklinike Krešimir višestruko su nagrađivani za svoj rad i medicinsko djelovanje, dobitnici su brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i priznati članovi prestižnih institucija. Ponosni smo na sve njih. Njihova predanost i stručnost čini nas boljima i omogućuje nam da rastemo iz dana u dan.

Pregledajte životopise zaposlenika i upoznajte ih – ovdje su kako biste se osjećali bolje, u svakom pogledu.

 

 • Prof.dr.sc. Krešimir Rotim, dr.med., spec.neurokirurgije

  Prof.dr.sc. Krešimir Rotim, dr.med., spec.neurokirurgije

  Prof.dr.sc. Krešimir Rotim je rođen 23. travnja 1967. u Vukovaru. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1985. godine te potom odlazi na odsluženje vojnog roka. Tijekom studija medicine nagrađen je trima Rektorovim nagradama za najbolji znanstveni rad. Diplomirao je 1991. godine, te od 1991. do 1993. godine radi u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova kao liječnik stažist, a potom i kao liječnik opće prakse. Sa specijalizacijom iz neurokirurgije započinje 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Tijekom specijalizacije stječe titulu magistra znanosti, 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1998. polaže specijalistički ispit te nastavlja raditi na Klinici za neurokirurgiju Kliničkoga bolničkoga centra Zagreb, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2000. obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2006. godine radi u Kliničkoj bolnici Dubrava, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2006. izabran je za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“, koju dužnost obnaša i danas. Od 2008. do 2012. godine obnaša dužnost Ravnatelja KBC Sestre milosrdnice.

  Od akademskih aktivnosti za izdvojiti je sudjelovanje u nastavi neurokirurgije na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je nositelj kolegija Neurokirurgija, zatim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je vodio više kolegija na dodiplomskom  i postdiplomskom doktorskom studiju. Od 2010. godine je nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kumulativnom radnom odnosu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2017. godine. Od 2016. godine do danas obnaša dužnost Dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te Pročelnika Katedre za anatomiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

  Godine 2012. završava postdiplomski studij „Upravljanje kvalitetom“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stječe stručni naziv Sveučilišnog specijaliste ekonomije (univ.spec.oecc.), a trenutno pohađa doktorski studij iz područja ekonomije na Hotelijersko-turističkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

  Od drugih dužnosti izdvaja se:

  • 2010. – danas – u dva navrata imenovan glavnim i odgovornim urednikom časopis Acta Clinica Croatica,
  • 2014. – 2021. – Predsjednik povjerenstva za reviziju Ministarstva branitelja RH
  • 2011. – 2015.  član Nacionalnog zdravstvenog vijeća
  • 2015. – 2019. Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike Srčana
  • 2012. – 2016. član Odbora za znanost Hrvatskog Sabora
  • 2013. – 2017.  član Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje
  • 2019. – danas  – član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
  • 2019. – danas  – dopredsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
  • 2021.- član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo

  Od ostalih društvenih aktivnosti; dugogodišnji je Predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza i Predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Organizator je brojnih stručnih i znanstvenih kongresa i konferencija u domovini i inozemstvu.

  NAGRADE

  • Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski, 2010.
  • Večernjakov pečat, nagrada za Znanstvenika godine 2010.
  • Nagrada Grada Zagreba, 2018.
  • Odlikovanje Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, 2017.
  • Odlikovanje Predsjednice Republike Redom Ante Starčevića, 2020.
  • Nagrada za izdavačku djelatnost „Akademik Andrija Štampar“ Medicinskog Fakulteta u Osijeku


  ČLANSTVA U UDRUGAMA

  • Dopredsjednik Svjetske neurokirurške federacije 2019-2021. (WFNS)
  • Član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu
  • Član Svjetske neurokirurške akademije (WANS)
  • Predsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,
  • Predsjednik Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora
  • Predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora
  • Predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2010. – 2014.
  • Dopredsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2018. – 2023.
  • Predsjednik Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) WFNS 2012. – 2017.
  • Počasni Predsjednik SeNS


  Autorstvo knjiga i udžbenika:

  • Rotim K, i sur. Neurotraumatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
  • Rotim K, Kudelić N, Saftić R. Anatomija i fiziologija oka. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica; 2009.
  • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2010.
  • Rotim K, i sur. Prometni traumatizam. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
  • Rotim K, Beroš V. i sur. Cerebrovaskularna neurokirurgija. Zagreb: Sveučilište u Splitu, Medicinska naklada; 2015.
  • Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije. Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2015.
  • Vrdoljak DV, Rotim K, Biočina B. Kirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
  • Rotim K, i suradnici. Anatomija: Zagreb: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2017.
  • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku; 2019.
  • Sajko T, i Rotim K. Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
  • Rotim K, Sajko T. Neurosurgery – A guide for medical students. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.
  • Lončar Z, Rotim K, ur. Bol, peti vitalni znak. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2016.
  • Rotim K, ur. Tumori kralježnice, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015., 2015. Tra 17. Zagreb: Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za med. znanosti, Klinika za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, 2015.


  Autorstvo poglavlja u knjigama

  • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede mozga u sportaša. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
  • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede i oštećenja kralježnice u sportu. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
  • Grazio S, Buljan D, i sur. Križobolja: Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska. Zagreb: Naklada Slap; 2009.
  • Demarin V, Bašić Kes V, i sur. Glavobolja i druga bolna stanja: Minimalno invazivne metode liječenja slabinske hernije diska uporabom perkutane laserske dekompresije diska (PLDD). Zagreb: Medicinska naklada;2011.
  • Stanec M, Vrdoljak DV, Turić M . Kirurška onkologija: Neurokirurška onkologija. Zagreb: Medicinska naklada ; 2011.
  • Fountas K, Kapsalaki E.Z., et al Epilepsy surgery and intrinsic brain tumor surgery: Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy. Cham: Springer; 2019.
  • Rotim K, Zmajevic Schönwald M. Electrophysiological Techniques for Cervical Spondylotic Myelopathy. In: Mehmet Zileli and Jutty Parthiban (eds.). Cervical Spondylotic Myelopathy and Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. Delhi and New York: Thieme; 2021. p. 71-94.
 • Izv.prof.dr.sc.Tomislav Sajko, dr.med., spec.neurokirurgije

  Izv.prof.dr.sc.Tomislav Sajko, dr.med., spec.neurokirurgije

  Profesionalni put

  Doc. dr. Sc. Tomislav Sajko diplomirao je 1997. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2007., a doktorsku disertaciju pod naslovom: „Značaj usporedbe imunoreaktivnosti receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR) i faktora proliferacije (MIB-1) u zloćudnih glijalnih tumora mozga.“ obranio je 2006. Od 2007. radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. 

  Intenzivno se usavršavao u inozemstvu te je od 2008-2009. boravio na stručnom usavršavanju iz neurokirurškog liječenja epilepsije („Epilepsy surgery fellowship“) u Klinici za neurokirurgiju Sveučilista u Bonnu, Njemačka pod vodstvom prof. dr. sc. Johannes Schramm (stipendija od strane Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD). Ispit Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) /Udruge Medicinskih specijalista Europe (UEMS), polaže početkom 2010. te je trenutno jedini neurokirurg u Hrvatskoj s tim položenim ispitom.

  Sveučilišni angažmani 

  Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2008. godine izabran je za znanstvenog suradnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tri godine kasnije postaje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Docent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postaje 2016. godine. Objavio je 70 stručnih i znanstvenih radova od kojih je 13 originalnih radova u časopisima citiranim u Current Contents, te 22 rada u indeksiranim časopisima (16 u Scopus, 6 u SCI-Expanded). Autor je nastavnog udžbenika: Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2011.

  Strukovne pozicije

  Jedan je od osnivača i tajnik Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju.

 • Ante Subašić, dr. med., spec.neurokirurgije

  Ante Subašić, dr. med., spec.neurokirurgije

  Profesionalni put

  Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirao je 2006., a 2010. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”, Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2016. godine. Godine 2017. upisuje postdiplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2014. godine biva izabran za asistenta na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

  Sveučilišni angažmani

  Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održao i brojna predavanja. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova od kojih je 1 citiran u Current Contents te više radova u indeksiranim časopisima. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. 

  Strukovne pozicije

  Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora.

 • Prof.dr.sc. Boris Božić, dr.med., spec.neurokirurgije

  Prof.dr.sc. Boris Božić, dr.med., spec.neurokirurgije

  Boris Božić, rođen 21. rujna 1956. godine u Varešu. Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Tijekom studija demonstrator iz anatomije. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici  za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ 1987. godine ,specijalistički ispit položio 1992. godine.

  Sada pročelnik Poliklinike Klinike za neurokirurgiju. Magistarski rad „Učinak hiperosmolarnosti cerebrospinalnog likvora na intrakranijski tlak“ obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, te stekao akademski stupanj magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (biomedicina). Doktorsku disertaciju “Istraživanja ponašanja slabinske kralješnice u dinamičkim uvjetima” obranio je 1995. godine i stekao akademski stupanj doktor biomedicinskih  znanosti iz polja medicine.U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god., a u travnju 2003. godine u zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti i javno zdravstvo.

  U tijeku je proces izbora u zvanje višeg znastvenog suradnika na Medicinskom fak. u Zagrebu. Od 2002. godine povremeno sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju iz fizikalne medicine i rehabilitacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina surađivao  u održavanju vježbi i seminara iz područja neurokirurgije za predmet Opća i ratna kirurgija sa studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  U zvanje primarijus izabran je 2005. godine.Od 2007. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Kineziološkom fakultetu na katedri za biomehaniku,a od 2012 god. na predmetu gerontokineziologija. Od 2008. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Zdrastvenom Veleučilištu Zagreb, u području biomedicine i neuroznanost,a od 2014. god. i na izvođenje nastave iz predmeta anatomija.Od 2014 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva,polje temeljne medicinske znanosti grana anatomija.Od 2010 god. učestvuje u izvođenju nastave na Veleučilištu Velika Gorica na katedri za anatomiji u fiziologiju,a od 2011 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u znanstvenom području biomedicine i zdravstva,grana anatomija.Od 2018 god.izbran je u zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju.2015.god. izbaran je u zvanje docenta na Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegij biomehanika i kolegij gerontokineziologija.Na istom fakultetu učestvuje u izvođenju prijediplomske,poslijediplomske nastave i izvođenju nastave u okviru doktorskog studija Kineziološkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Od 2017.god.učestvuje u izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,studij na engleskom jeziku u okviru kolegija Human locomotion.Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na izbornom predmetu Prometni traumatizam. U okviru poslijediplomske nastave sudjeluje u izvođenju nastave na istom predmetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ,te kolegiju anatomija i biomehanika slabinske kralješnice.Surađivao je u četiri znanstvenoistraživačka projekta potpomognuta od Ministarsta znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.Konzilijarni je neurokirurg u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu Sudjelovao na više edukacijskih skupova u inozemstvu u organizaciji Europskoga društva za neurokirurgiju dječje dobi (ESPN) tijekom 1996. godine u Austriji, 1997. godine u Njemačkoj i 1998. godine u Italiji.Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. 

  Kao član organizacijskog odbora aktivno je sudjelovao u organizaciji Trećeg hrvatskoga neurokirurškog kongresa u lipnju 2002. godine, te u organizaciji 9. Kongresa endoskopske kirurgije u Osijeku 2008.god.,u organizaciji 11. Kongresa endoskopske kirurgije u Sl.Brodu 2012 god.Objavio je 135 znanstvenih i stručnih radova te kongresna priopćenja u domaćim i inozemnim časopisima.Kao koautor sudjelovao je u izradi pet recenziranih knjiga i pet stručnih skripti.Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva HLZ, Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ u kojem više godina obavlja funkciju dopredsjednika, član je Hrvatskog društva za neuroznanost, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Društva sudskih vještaka.

  Jedan je od osnivača SENS – Udruženje neurokirurga jugoistične Europe. Oženjen je i otac je dvoje djece.U vrijeme Domovinskog rata kao specijalist neurokirurg sudjelovao u radu Ratnih bolnica  Slavonski Brod i Velika Gorica, hrvatski je branitelj i dragovoljac domovinskog rata. Dobitnik je dvije povelje Hrvatskog liječničkog zbora zbog unapređenja liječničke struke.

 • Ante Rotim, dr.med.

  Ante Rotim, dr.med.

  Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske rukometne reprezentacije. 2017. godine upisuje postdiplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Do sada je objavio preko 20 stručno-znanstvenih SCI- Expanded radova. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, na kojima je držao predavanja. Član je Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu neurokirurgiju, Udruge neurokirurga jugiostočne Europe (SeENS) i Hrvatskog liječničkog zbora. Završio je Diplomatsku Akademiju pri Ministarstvu vanjskih poslova u obliku jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija. Govori engleski i njemački jezik.

 • Prim.dr.sc. Svjetlana Šupe, dr.med., spec.neurolog

  Prim.dr.sc. Svjetlana Šupe, dr.med., spec.neurolog

  Diplomirala je 1980.god. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički ispit iz neurologije položila1989.god. Nakon završenog posijediplomskog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 1990.god. je obranila magistarski rad, status primarijusa stekla 2007.god, od 2008 god. je subspecijalist intezivne medicine, a 2011.god. je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju. 

  Završila je edukaciju iz EEG i epileptologije, ultrazvučne dijagnostike, elektronistagmografije, posturografije, TPM za transplatacijske koordinatore. Od 1996.god. je radila na Zavodu za intezivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb kao voditelj Jedinice intezivnog neurološkog liječenja, te kao mentor za subspecijalizaciju iz Intezivne neurologije. Bila je višegodišnji predavač i član organizacijskog odbora niza poslijediplomskih tečajeva trajne edukacije, te aktivni sudionik niza domaćih i međunarodnih simpozija i kongresa. 

  Autor je niza znanstvenih i stručnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima te autor nekoliko poglavlja u stručnim knjigama. Uže područje interesa su joj rizici i problematika moždanog udara i poremećaja moždane cirkulacije. Temeljem višegodišnjeg bogatog iskustva i znanja u liječenju takvih bolesnika, bila je član konzultantskog neurovaskularnog tima KBC Zagreb te sudjelovala u izradi dijela hrvatskih smjernica za postupak prevencije, dijagnostike i liječenja nekih oblika moždanog udara. Jedan je od pokretača i član organizacijskog odbora edukativne javnozdravstvene akcije “Dan crvenih haljina” koja se bavi problematikom moždanog udara u žena. 

  Bavi se humanitarnim radom, volontirajući pri terapijskom jahanju djece i osoba sa invaliditetom.

 • Dr. Nikolina Sesar, dr.med., spec.neurokirurgije

  Dr. Nikolina Sesar, dr.med., spec.neurokirurgije

  Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. 

  Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava u Kliničkom Bolničkom Centru Sestre Milosrdnice. U slijedeće dvije godine nakon diplomiranja radi na Stomatološkom fakultetu kao asistentica u nastavi iz fiziologije. 

  Od 2009. godine zaposlena je u KBC Sestre Milosrdnice na Klinici za Neurokirurgiju gdje obavlja veći dio specijalističkog usavršavanja. 2013. i 2014. boravi 8 mjeseci u UHC Caen, u Francuskoj gdje radi kao specijalizantica neurokirurgije. 

  U toku specijalističkog usavršavanja završava četiri međunarodna ciklusa tečaja neurokirurgije za specijalizante i mlade specijaliste Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) te uspješno polaže EANS-ov pismeni ispit. 

  2016. postaje prva žena specijalist neurokirurgije u Hrvatskoj. 

  2021.g. polaže ispit za liječničku licencu u Sjedinjenim Američkim Državama (USMLE) te 2021. i 2022.g. boravi godinu dana u SAD, u Portlandu, Oregon, gdje na klinici za neurokirurgiju OHSU (Oregon Health and Science University) završava prestižnu američku subspecijalističku edukaciju iz Funkcijske i Stereotaksijske neurokirurgije pod mentorstvom svjetskih pionira duboke mozgovne stimulacije. 2022. postaje USA Fellow of Stereotactic and Functional Neurosurgery. 

  Trenutno pohađa doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Sveučilišta u Zagrebu, s temom doktorata iz duboke mozgovne stimulacije u liječenju Parkinsonove bolesti. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama, te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim neurokirurškim simpozijima kao aktivni sudionik te više puta kao predavač. 

  Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: NANS (North American Neurostimulation Society), AANS (American Neurosurgical Society), Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora.

  Ima položen ispit najviše razine poznavanja profesionalnog engleskog jezika za liječnike, OET (Occupational English Test), a fluentno govori i francuski, talijanski i španjolski. 

  Udana i majka dvoje djece.

 • Domagoj Gajski, dr.med., spec.neurokirurgije

  Domagoj Gajski, dr.med., spec.neurokirurgije

  Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije Hrvatske.


   Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 2013. godine, a 2015. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničkog Bolničkog Centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2016. aktivno radi kao asistent, a zatim i kao predavač na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Dio specijalizacije provodi u jednom od najuglednijih centara za neurokirurgiju u SAD-u (Semmes Murphey Clinic and The Department of Neurosurgery, University of Tennessee). Nakon uspješno položenog specijalističkog ispita iz neurokirurgije nastavlja raditi na Klinici za neurokirurgiju, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. U prosincu 2018. izabran je za službenog liječnika ženske, a od 2022. godine liječnika muške seniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu.


   Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru te pomoćnik tajnika Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS). Član je brojnih međunarodnih neurokirurških organizacija uključujući i AANS (Udruženje neurokirurga SAD-a).


   Objavio je više stručnih i znanstvenih radova te više radove u indeksiranim časopisima. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. Sudjelovao je na preko 50 domaćih i međunarodnih stručnih skupova od kojih na velikom broju kao predavač, a na desetak i kao član organizacijskog odbora.

 • Sanja Jakelić, dr. med spec.dermatovenerologije

  Sanja Jakelić, dr. med spec.dermatovenerologije


  Rođena 1969 g. u Šibeniku gdje je završila osnovno i srednješkolsko obrazovanje a nakon toga u rijeci završava Medicinski fakultet.Nakon završenog obveznog pripravničkog staža u OB Šibenik radila je na kao doktor opće medicine u farmaceutkoj tvrtci Servier do.o., Domu zdravlja Šibenik i Drniš.

  Specijalizaciju iz dermatovenerologije završava 2010 g. nakon čega radi kao specijalist dermatovenerologije u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije.

  Od 2016-2021 g. bila je i ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije.

  Tijekom svog profesionalnog usavršavanja završila je stručni poslijediplomoski studij iz područja dermatovenerologije.

  Sudjelovala je na brojnim domaćima i europskim tečajevima trajnom usavršavanja, kongresima i simpozijima. Stalna članica Eurpskog dermatovenerološkog društva ( EADV) 

  Završila je edukacije iz područja kozmetičke i estetske dermatovenerologije iz područja microneedlinga ( Skinpen, Dermapen) ,PRP, mezoterapije, kemijskih pilinga, dermalnih filera. Prophilio , RF.