ANESTEZIOLOGIJA I LIJEČENJE BOLI
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA   VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
ANE01 Prvi specijalistički pregled   20 min
ANE02 Kontrolni specijalistički pregled   20 min
ANE03 Premedikacija s pregledom anesteziologa   20 min
ANE04 Laboratorijska obrada za intervencije   15 min
ANE05 Laboratorijska obrada 1    
ANE06 Laboratorijska obrada 2    
ANE07 KG i Rh faktor    
ANE08 Mikrobiološka obrada    
ANE09 EKG s očitanjem   15 min
POSTUPCI LIJEČENJA BOLI
ANE10 Regionalni blok   20 min
ANE11 Regionalni blok- kateter tehnika   20 min
ANE12 Intravenozno/intramuskularna analgezija   10  min
ANE13 Infiltracijska analgezija   10 min
ANE14 Blokada trigeminalne triger točki   15 min
ANE15 Akupunktura   20 min
ANE16 Subspecijalistički pregled (amb za bol)   20 min
ANE17 Kontrolni subspecijalistički pregled (amb za bol)   20 min
ANE18 Konzultacija uz nalaz specijaliste   15 min
ANE19 Pregled u kući (06-22)   30 min
ANE20 Pregled u kući (22-06)   30 min
ANE21 Pregled u kući nedjeljom i blagdanom   30 min
ANE22 Kontrolni pregled u kući   20 min
ANE23 Kratkotrajna iv anestezija do 30 min   30 min
ANE24 Prijeoperacijska priprema (dozvola za operaciju)   20 min
ANE25 Intubacija (ET tubus, LM)   15 min
ANE26 Opća anestezija do 60min   60 min
ANE27 Nastavak opće anestezije svakih 30 min   30 min
ANE28 Sedacija do 30 min   30 min
ANE29 Sedacija nastavak svakih 30 min   30 min
ANE30 Anesteziološki nadzor do 60 min (lokalna anestezija)   60 min
ANE31 Anesteziološki nadzor daljnjih 30 min   30 min
ANE32 Spinalna anestezija do 60 min   60 min
ANE33 Nastavak spinalne anestezije svakih 30 min   30 min
ANE34 Epiduralna anestezija do 60 min   60 min
ANE35 Nastavak epiduralne anestezije svakih 30 min   30 min
ANE36 Epiduralni steroidi u liječenju boli   30 min
ANE37 Epiduralni steroidi u liječenju boli uz sedaciju   30 min
ANE38 Blok perifernog živca ili spleta živaca (jednokratno)   30 min
ANE39 Kateter za periferni živac 24 sata (s lijekovima)   30 min
ANE40 Održavanje katetera za periferni živac (24 sata)   30 min
ANE41 Parevertebralni blok korijena i spleta živaca, terapija boli, 3 dolazaka   3×30 min
ANE42 Liza epiduralnih adhezija hijaluronom (epiduroliza)   60 min
ANE43 Blokada triger točke   20 min
ANE44 Akupunktura, prvi tretman   20 min
ANE45 Akupunktura, 5 kontrola   20 min
FIZIKALNA MEDICINA
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA   VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
FIZ01 Prvi specijalistički pregled   30 min
FIZ02 Kontrolni specijalistički pregled   15 min
MEDICINSKA GIMNASTIKA
FIZ03 KTH individualna 60 min   60min
FIZ04 KTH individualna 45 min   45min
FIZ05 KTH individualna 30 min   30min
FIZ06 KTH individualizirana   45min
FIZ07 KTH grupna   60min
ELEKTROTERAPIJA, UZV, EMT, LASER
FIZ08 Elektroterapija – DDS   5-30min
FIZ09 Elektroterapija – IFS   5-30min
FIZ10 Elektroterapija – TENS   5-30min
FIZ11 Elektroterapija – galvanizacija   5-30min
FIZ12 Ultrazvuk   5-10min
FIZ13 Laser   10-15min
ELEKTOSIMULACIJA
FIZ14 Elektrostimulacija/compex   15-30min
FIZ15 EMG biofeedback   10-15min
OSTALI POJEDINAČNI POSTUPCI
FIZ16 Krioterapija – krio pak   5-7 min
FIZ17 Kinesiotaping – 1 segment   10 min
MASAŽE
FIZ18 Limfna drenaža (jedan segment)   40 min
FIZ19 Medicinska masaža prije MG   15 min
FIZ20 Medicinska masaža – parcijalna   30 min
FIZ21 Medicinska masaža – cijelo tijelo   60 min
OSTALO
FIZ22 Edukacija fizioterapeuta   20 min
FIZ23 Fizioterapeutski nalaz   20 min
FIZ24 DNS (dinamična neuromuskularna stabilizacija)   45 min
NEUROKIRURGIJA
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA   VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
NRK01 Specijalistički pregled   20 min
NRK02 Konzultacija na temelju poslanih nalaza   20 min
NRK03 Konzilijarni pregled   30 min
DIJAGNOSTIČKE INTERVENCIJE
NRK04 Anesteziranje cervikalnih fasetnih zglobova   45 min
NRK05 Anesteziranje torakalnih fasetnih zglobova   45 min
NRK06 Anesteziranje lumbalnih fasetnih zglobova   45 min
NRK07 Intraartikularno anesteziranje sakroilijakalnog  (SI) zgloba   45 min
NRK08 Periartikularno anesteziranje sakrokokcigealnog  (SC) zgloba   45 min
NRK09 Stimulacijska diskografija lumbalne kralješnice   45 min
TERAPIJSKE INTERVENCIJE
NRK10 Cervikalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida)   45 min
NRK11 Cervikalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida)   45 min
NRK12 Torakalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida)   45 min
NRK13 Torakalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida)   45 min
NRK14 Lumbalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida)   45 min
NRK15 Lumbalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida)   45 min
NRK16 Sakralni TFESI (transforaminalna injekcija steroida)   45 min
CERVIKALNE SPINALNE OPERACIJE
NRK17 Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (jedan segment)    
NRK18 Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (dva segmenta) i instrumentacijom    
NRK19 Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (tri i više segmenata) i instrumentacijom    
NRK20 Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija)    
NRK21 Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (1 ili 2 segmenta)    
NRK22 Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (3 ili više segmenata)    
TORAKALNE SPINALNE OPERACIJE
NRK23 Dekompresija torakalne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (1 ili 2 segmenta)    
NRK24 Torakalna mikrodiskektomija    
LUMBALNE SPINALNE OPERACIJE
NRK25 Lumbalna mikrodiskektomija    
NRK26 Lumbalna mikrodiskektomija MetRx    
NRK27 Lumbalna mikrodiskektomija (dva segmenta)    
NRK28 Reoperacija recidivne lumbalne protruzije i.v. diska    
NRK29 Dekompresija slabinske kralješnice (laminektomija)    
NRK30 Dekompresija slabinske kralješnice (laminektomija) (dva ili više segmenta)    
NRK31 Lumbalna laminoforaminotomija    
NRK32 Lumbalna laminoforaminotomija (dva i više segmenata)    
NRK33 Lumbalna relaminektomija    
NRK34 Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (jedan segment)    
NRK35 Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (dva segmenta)    
NRK36 Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (tri i više segmenta)    
OSTALI SPINALNI ZAHVATI
NRK37 PLDD (perkutana laserska dekompresija i.v. diska) (jedan segment)    
NRK38 PLDD (perkutana laserska dekompresija i.v. diska) (dva i više segmenta)    
NRK39 Intravenozno/intramuskularna analgezija    
NRK40 Kirurško uklanjanje kožnih izraslina    
NRK41 Kirurško uklanjanje lipoma    
NRK42 Kirurško uklanjanje ateroma    
NEUROLOGIJA
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA CIJENA (kn) VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
NEU01 Prvi specijalistički pregled   60 min
NEU02 Kontrolni specijalistički pregled   60 min
NEU03 Konzultacija na temelju poslanih nalaza   60 min
NEU04 Konzilijarni pregled   60 min
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
NEU05 Terapija boli (farmakoterapija, laser, radioterapija)   60 min
NEU06 EMG mišića ruku (iglene elektrode)   60 min
NEU07 EMG mišića nogu (iglene elektrode)   60 min
NEU08 Neurografija jednog živca (motorička vlakna)   60 min
NEU09 Neurografija jednog živca (senzorička vlakna)   60 min
NEU10 Refleksološka pretraga F val   60 min
NEU11 Refleksološka pretraga H reflex   60 min
NEU12 EMG mišića lica uz blink refleks   60 min
NEU13 EMG mišića vrata i trupa (vratna, paraskapularna i pravertebralna muskulatura)   60 min
NEU14 EMG praćenje frekvencije tremora   60 min
NEU15 EMG kontrolno praćenje statusa mišića pojedinih regija (spužvaste electrode)   60 min
NEU16 Somatosenzorički evocirani potencijali (SSEP) n. tibialis   60 min
NEU17 Somatosenzorički evocirani potencijali (SSEP) n. medianus ili n. ulnaris   60 min
NEU18 Slušni evocirani potencijali (BAEP)   60 min
NEU19 Vidni evocirani potencijali (VEP) bljeskalica   60 min
ORTOPEDIJA
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA   VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
ORT01 Prvi specijalistički pregled   30 min
ORT02 Kontrolni specijalistički pregled   30 min
ORT03 Konzultacija na temelju poslanih nalaza   30 min
ORT04 Konzilijarni pregled   45 min
ZAHVATI
ORT05 Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja   20 min
ORT06 Intraartikularna aplikacija kortikosteroida   20 min
ORT07 Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom   20 min
ORT08 Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom Forte   20 min
ORT09 Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom One   20 min
ORT10 Intraartikularna aplikacija-Durolane   20 min
ORT11 Intraartikularna aplikacija-Viscoplus   20 min
ORT12 Priprema i aplikacija PRP injekcije   20 min
ORT13 Imobilizacija zgloba- mala   20 min
ORT14 Imobilizacija zgloba- srednja   20 min
ORT15 Imobilizacija zgloba- velika   20 min
ORT16 Popravak i odstranjivanje sadrene imobilizacija   20 min
ORT17 Intraartikularna injekcija u kuk   30 min
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
ORT18 UZV kukova    
ORT19 UZV koljena    
ORT20 UZV ramena    
RADIOLOGIJA
ŠIFRA NAZIV POSTUPKA   VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min)
RAD01 Interpretacija radioloških nalaza   30 min
RAD02 Konzultacija za neuroendovaskularne postupke   30 min
 DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
RAD03 Color Doppler karotidnih arterija   45 min
RAD04 Color Doppler vertebrobazilarnog sliva   45 min
RAD05 UZV osteomuskularnog sustava   45 min
RAD06 UZV abdomena   30 min
RAD07 UZV dojki    
REHABILITACIJSKI PAKETI
Šifra Reh. program   Dnevno trajanje
REH01 Preoperativni   1,5-2h
REH02 Postoperativni I   2,5-3h
REH03 Postoperativni II   3-3,5h
REH04 Postoperativni III   3-3,5h
REH05 Degenerativni   2-2,5h
REH06 Rekreativni   1-1,5h
ESTETSKA MEDICINA
Šifra NAZIV POSTUPKA   Dnevno trajanje
EST01 Tretman Dermalnim filerima    
EST02 Tretman Botoxom (50 i. j.)    

 

Načini i uvjeti plaćanja

  • gotovinsko plaćanje
  • plaćanje karticama jednokratno ili u više mjesečnih obroka bez kamata