Temeljem članka 38. i 41. Zakona o ustanovama (NN 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20) i članka 32. Statuta POLIKLINIKE ROTIM,  Zagreb, Ulica Ivana Zahara 3, OIB: 94118672697, Upravno vijeće ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

POLIKLINIKE ROTIM

 

1. Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • Pet godina radnog iskustva u struci
  • Da se odlikuje radnim, stručnim, i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelja/ravnateljicu se bira na vrijeme od 4 godine s mogućnošću reizbora.

2. Kandidati za ravnatelja dužni su dostaviti pisanu prijavu na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Uz pisanu prijavu svaki od kandidata dužan je dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kako slijedi:

  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Životopis

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

POLIKLINIKA ROTIM

10000 Zagreb, Ulica Ivana Zahara 3

Uz naznaku „natječaj za ravnatelja“

 

3. Upravno vijeće će obavijestiti uredno prijavljene kandidate o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Upravno vijeće će istom obaviješću dati pouku svakom od kandidata da pregleda dokumentaciju, kao i da u roku od 15 dana od primitka ove obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

U Zagrebu, 19. listopada 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                   POLIKLINIKE ROTIM

 

Kompletan natječaj pogledajte ovdje.